ธนาคาร

 ชื่อบัญชี

 เลขบัญชี

 สาขา

ไทยพาณิชย์

นายราชัญญ์ สกุลศุภกร

405-334257-8

สมุทรสงคราม

 

                                       

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. จำกัดจำนวนผู้นั่งโดยสารตามที่นั่งของรถตู้
  2. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา สิ่งเสพย์ติดภายในรถ
  3. ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมาย ขึ้นมาภายในรถ โดยเด็ดขาดหากพนักงานขับรถพบเห็นจะเชิญเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
  4. พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทางและบางเวลา หากเห็นว่าการเดินทางเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถ
  5. พนักงานขับรถ จะมุ่งเน้น ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นสำคัญ
  6. เวลาการใช้รถ 06.00-18.00 น. หากใช้รถก่อนหรือหลังเวลาที่กำหนด จะคิดเป็นค่า O.T. ภายในกรุงเทพฯ 
    ชั่วโมงละ 200 บาทต่างจังหวัดคิด ชั่วโมงละ 200 บาทโดยไม่เกิน 24.00 น. หากเกินเวลาที่กำหนดคิดเพิ่มเป็น 1 วัน
  7. ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเช่ารถ+ค่าผ่าทางพิเศษ-ค่าน้ำมัน-ค่าจอดรถ อื่นๆ(ถ้ามี)หรือแล้วแต่ตกลง
  8. การจองรถล่วงหน้า กรุณาโอนเงินมัดจำ ก่อน 500 บาท/วัน กรณีที่จะยกเลิกการเช่า จะต้องจ้าก่องล่วงหน้าภายใน 7 วันมินั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

รูปภายในรถ

 

รวมที่เที่ยวทั่วไทย

ฅนเดินทาง

Login Form